Two Factor Authenticatie

Kan ik specifieke pagina's onder 2FA plaatsen?

Op organisatie-niveau kunt u aangeven voor welke pagina's 2FA benodigd is. Dit heeft als gevolg dat men de betreffende pagina('s) pas kan raadplegen na 2FA ingesteld te hebben als ook via 2FA te zijn ingelogd.

U vindt deze instelling binnen de applicatie onder Adminstratie -> Instellingen - Security