Datalekken Registratie

Onder de verant­woordings­plicht in de AVG, wordt aan organisaties gevraagd om altijd te kunnen aantonen dat zij aan de privacy­regels voldoen. Eén van de verplichtingen is het bijhouden van “alle inbreuken in verband met persoonsgegevens”, dit kan middels ons datalekregister.

Binnen de AVG staat dit in artikel 33, lid 5.

Plan demo Alle features

Oplossing

Uiteraard wil iedereen datalekken in de organisatie voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een incident zijn, dan kunt u binnen AVG Cloud Register gestructureerd en middels een duidelijk vraag-en-antwoord proces het gehele incident documenteren.

Documenteren in onze AVG Tool

U begint bij het vaststellen van het incident en kunt het continu up-to-date houden bij aanvullende informatie. Zo houdt u grip op de status van het incident, de consequenties, de genomen maatregelen in communicatie naar uw betrokkene en binnen uw organisatie. Daarnaast kunt u de maatregelen die uw organisatie treft om soortgelijke incidenten te voorkomen, binnen de tooling ook documenteren.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10 stappenplan geschreven voor organisaties om op de juiste manier datalekken te registreren. Met AVG Cloud Register voldoet u aan dit stappenplan.