Achtergrond

Onder de AVG wet welke vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, zullen bedrijven, groot of klein, registers bij moeten houden omtrent om verwerkings­activiteiten waar persoonsgegevens mee gemoeid gaan, in kaart te brengen. Hierin dient gedocumenteerd te worden welke persoonsgegevens van welke categorieën opgeslagen wordt, als ook welke maatregelen getroffen moeten worden.

Tackelen van excel beperkingen

Sinds bekendmaking hebben we voornamelijk excel documenten onder ogen gekregen, om deze data in vast te leggen. Overzichtelijkheid, deelbaarheid en uitbreidbaarheid liet daarbij te wensen over. Het huiswerk omtrent AVG was reeds gedaan doordat we afnemers goed wilden kunnen informeren over en voorzien van de juiste technische maatregelen.

De 15+ nadelen van Excel

Om de documentatieplicht voor onszelf en ons netwerk behapbaar te houden (en omdat we primair maatwerk webbureau zijn), ontwikkelden we een online tool om de AVG zaken gestructureerd op papier te krijgen en te kunnen delen met onze opdrachtgevers. Van groot nutsbedrijf tot klein marketingbureau, van webshop tot meubelzaak. Echter, al snel merkten we behoefte voor een dergelijke tool buiten het eigen netwerk om; onder meer het netwerk van ons netwerk als ook branchverenigingen waar opdrachtgevers aangesloten waren. Van daaruit is het AVG Cloud Register initiatief ontstaan.

Meer over de AVG Eigen website? Documentatieplicht!

Bij de realisatie hebben we de ervaring van maatwerk als ook type bedrijven waar we voor mogen werken, in het achterhoofd gehouden. De behoeften omtrent documentatieplicht kan immers afhankelijk zijn van de omvang van een organisatie, als ook type organisatie. Wij zijn primair dus software ontwikkelaars, in staat om qua techniek snel te schakelen en in te haken op veranderingen van de wet als ook wensen vanuit juridische bureau's, DPO's/FG's of gewoonweg de eindgebruikers die willen voldoen aan de wetgeving.