AVG voor Overheid

Publieke en overheidsorganisaties moeten bij het ingaan van de AVG aan strenge eisen en controles voldoen. Maar juist in deze organisaties, die vaak zeer groot zijn en  zeer veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerken op verschillende plekken en systemen, is het lastig dit centraal in kaart te brengen. Immers, er zijn veel afdelingen bij uw overheid-, gezondheid, school of andere publieke organisatie betrokken, die weer allemaal hun eigen beleid, documenten, verwerkers en systemen hebben. Hoe houdt uw Functionaris Gegevens­bescherming en werknemers van uw Privacy-Werkgroep hier het overzicht in?  Maar hoe zorgt u er ook voor dat niet alle afdelingen elkanders verwerkingen en datalekken kunnen inzien? AVG Cloud Register biedt uw organisatie hier een oplossing in. 

Abonnementen AVG features

Meerdere Verwerkingregisters, vanuit meerdere afdelingen, centraal op 1 punt

AVG Cloud Register biedt uw publieke organisatie de mogelijkheid om per afdeling verschillende verwerkings­registers aan te maken, en toegangsrechten zo te beperken dat de medewerkers op die afdeling alleen hun eigen verwerkingen zien. Immers, uw ene afdeling hoeft geen toegangsrechten hebben tot de andere. De voordelen van AVG Cloud Register, namelijk het stapsgewijs bij de hand worden genomen bij de invoer van uw verwerkingsregister, en het flexibele systeem om dit in kaart te brengen zijn echter bij al uw afdelingen van toegevoegde waarde om dit snel in kaart te brengen. Daarnaast de overkoepelende functionaliteiten zoals versiebeheer, styling van uw online omgeving en te generenen rapporten, en het feit dat uw verwerkingovereenkomsten gemakkelijk kan koppelen en generen per systeem zijn van toegevoegde waarde van het exact en overzichtelijk bijhouden van uw documentatieplichten binnen de AVG Privacywetgeving. 

Uw Organisatie of Instelling AVG Documentatie, geheel op maat ingericht naar uw wensen. 

Elke organisatie, zeker publieke, zitten anders in elkaar en hebben hun eigen wensen en verplichtingen. AVG Cloud Registers ondersteunt u door extra mogelijkheden aan te bieden. Denk hierbij aan uw eigen subdomein, een API-koppeling, het intern koppelen van verwerking-en datalekkenregister, of deze juist door de unieke rechtenstructuur, geheel gescheiden van elkaar te houden (behalve voor de door uw geautoriseerde personen). Uiteraard sterk beveiligd, zowel op technisch vlak als ook binnen uw organisatie (bijvoorbeeld middels 2 Factor Autorisatie). Wilt u toch liever de uw gehele documentatie offline bewaren, maar wel gebruik maken van het gemak van het AVG Cloud Register invoerproces? Ook dit is mogelijk. Exporteer uw ingevoerde rapporten in computerleesbaar bestand formaat en importeer ze pas weer wanneer uw  een aanpassing wilt doorvoeren. 

Direct beginnen Alle features