Registratie Verzoeken Betrokkenen

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens, dan kunt u te maken krijgen met verzoeken vanuit en rechten van betrokken.
Denk aan klantenadministratie

Naast het op anonieme wijze registreren van de verschillende rechten van betrokkenen, voorziet AVG Cloud Register in een API koppeling. Hiermee kunnen door support ingediende verzoeken, centraal verwerkt worden in eigen informatiesystemen.

Alle modules Plan Demo

De verschillende rechten van betrokkenen

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op inzage. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 15 van de AVG wetgeving.

Betrokkenen hoeven geen reden voor inzageverzoek op te geven. Een organisatie dient aan te tonen of er sprake is van persoonlijke data van de betrokke dat het inzageverzoek indient, als ook welke informatie de organisatie verwerkt en eventueel met welke subverwerkers de informatie gedeeld wordt.

Recht op inzage [wiki]

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op rectificatie. Onder het recht op rectificatie kunnen betrokkenen aan een verwerker vragen om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht op rectificatie [Wiki]

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op vergetelheid. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 17 van de AVG wetgeving.

Het recht op vergetelheid kan van toepassing zijn wanneer gegevens niet meer nodig zijn of toestemming is ingetrokken. Soms heeft een organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen, waarna de organisatie pas over kan gaan tot verwijderen van de persoonsgegevens. Recht op vergetelheid kan niet namens iemand anders worden uitgeoefend.

Recht op vergetelheid [Wiki]

Al uw betrokken, bijvoorbeeld nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op dataportabiliteit. Middels dit recht kunnen betrokkenen overdraagbaarheid van persoonsgegevens in bepaalde situaties claimen en doorgeven aan andere dienstverleners.

Wanneer uw online omgeving voor betrokkenen geen export-mogelijkheid bevat, kunt u dit register benutten om verzoeken tot dataportabiliteit in goede banen te leiden.

Enkel digitale data valt onder het recht op dataportabiliteit. Bovendien kan dit recht enkel wordt uitgeoefend indien de persoonsgegevens die verwerkt worden, via een overeenkomst met betrokkene of met toestemming van de betrokkene plaats vindt. De persoonsgegevens dienen in een gestructureerd door een computer leesbaar formaat te worden aangeleverd.

Recht op dataportabiliteit [Wiki]

Andere modules