AVG voor Enterprise

Uw bedrijf verwerkt verschillende persoonsgegevens, maar u heeft moeite dit overzichtelijk voor uw gehele bedrijf bij te houden? Blijf AVG-compliant. Audit uw hele organisatie en ontdek de status van uw privacy-compliance.

Voldoe overzichtelijk aan de AVG- verant­woordings­plicht, met onze geautomatiseerde AVG- oplossing en voorkom sancties.

Abonnementen AVG features

Grip op uw Privacymanagement

De gevolgen van de nieuwe AVG-wetgeving in kaart brengen voor uw grootbedrijf, met veel afdelingen, systemen, medewerkers en verwerkers is een flinke klus (geweest) voor uw bedrijf. Een goed privacy­beleid opstellen, zowel in documentatie als in organisatorische en technische aanpassingen heeft mogelijk een flinke impact op de manier dat uw bedrijf functioneert.

U wilt hier natuurlijk wel aan de nieuwe Europese Privacyverordering voldoen (ook omdat deze hoge boetes met zich mee neemt), maar hoe kunt u dit overzichtelijk in kaart brengen? AVG Cloud Register kan uw grootbedrijf hierin van dienst zijn op basis van samengestelde pakketten als ook maatwerk.

Documentatieplicht en de AVG

Eén van de zaken die de AVG verplicht stelt, is dat u als Verantwoordelijke een verwerkings­register bijhoudt van de systemen en persoonsgegevens die uw Grootbedrijf verwerkt. AVG Cloud Register helpt u dit, geheel ingericht naar de wensen van uw grootbedrijf te doen. Heeft u bijvoorbeeld meerdere websites, klantenlijsten over meerdere afdelingen, of een marketingafdeling die geheel los van uw loonadministratie functioneert? Dan kan het lastig zijn -zeker in bijvoorbeeld Excel- om dit op een juiste manier te registeren en hier ook nog overzicht in te behouden.

Voordelen van AVG Cloud Register

Binnen AVG Cloud Register wordt er één hoofdaccounthouder binnen uw bedrijf geregistreerd. Uw hoofdaccounthouder heeft daarbij de mogelijkheid om, door gebruik te maken van onze aanvullende features, de AVG Registers van uw Bedrijf exact naar wens in te richten. Denk daarbij aan het aanmaken van verschillende afdelingen, het uitnodigen van een onbeperkt aantal gebruikers (inclusief uw Functionaris Gegevens bescherming!), het instellen van de rechten van die gebruikers mogen zien/ aan te passen en de rapporten stylen naar uw eigen bedrijfskleuren en logo. Uiteraard geniet uw grootbedrijf daarmee ook van de altijd aanwezige voordelen van AVG Cloud Register, namelijk het overzichtelijke invoerproces, waarbij per stap gemakkelijk in kaart kan worden gebracht met gerichte vragen en uitleg, wat uw systeem verwerkt.

Verwerkings­registers, datalekken-registratie, DPIA's, het kost uw Functionaris Gegevens­bescherming veel moeite om overzicht te houden in de AVG-documentatie. En het bestuur, die toch aansprakelijk zijn indien er wat misgaat, hebben al helemaal moeite. Met AVG Cloud Register documenteert u centraal uw gehele privacy documentatieplicht. En kunt u deze gemakkelijk exporteren in PDF of Excel naar de Toezichthouder.

Krijgt uw enterprise-organisatie verzoeken van Betrokkenen, die gebruik willen maken van hun privacy-rechten. Noteer dit centraal en behoud overzicht in de verzoeken en hun status.

Wilt u een geheel eigen omgeving voor uw online AVG Register, met onbeperkte gebruikers, afdelingen of zelfs meerdere (internationale) locaties. Dit is mogelijk. Neem hierover contact met ons op!

Overzichtelijk, tijdsbesparend en juridisch gecontroleerd

AVG Cloud Register neemt uw medewerkers volledig bij de hand om snel en juist een verwerkings­rapport op te stellen. En u en uw Functionaris Gegevens­bescherming hebben te allen tijde het voordeel van een overzichtelijk uit te lezen overzicht van alle rapporten en de mutaties hierin.

Alle features Direct beginnen