AVG voor Grootbedrijf

De gevolgen van de nieuwe AVG-wetgeving in kaart brengen voor uw Grootbedrijf, met veel afdelingen, systemen, medewerkers en verwerkers is een flinke klus (geweest) voor uw Grootbedrijf. Een goed privacybeleid opstellen, zowel in documentatie als in organisatorische en technische aanpassingen heeft mogelijk een flinke impact op de manier dat uw bedrijf  functioneert.

U wilt hier natuurlijk wel aan de nieuwe Europese Privacyverordering voldoen (ook omdat deze hoge boetes met zich mee neemt), maar hoe kunt u dit overzichtelijk in kaart brengen? AVG Cloud Register kan uw Grootbedrijf hierin van dienst zijn op basis van samengestelde pakketten als ook maatwerk.

Abonnementen AVG features

Documentatieplicht en de AVG

Eén van de zaken die de AVG verplicht stelt, is dat u als Verantwoordelijke een verwerkingsregister bijhoudt van de systemen en persoonsgegevens die uw Grootbedrijf verwerkt. AVG Cloud Register helpt u dit, geheel ingericht  naar de wensen van uw Grootbedrijf te doen. Heeft u bijvoorbeeld meerdere websites, klantenlijsten over meerdere afdelingen, of een marketingafdeling die geheel los van uw loonadministratie functioneert? Dan kan het lastig zijn -zeker in bijvoorbeeld Excel- om dit op een juiste manier te registeren en hier ook nog overzicht in te behouden.

Voordelen van AVG Cloud Register

Binnen AVG Cloud Register wordt er 1 hoofdaccounthouder binnen uw bedrijf geregistreerd. Uw hoofdaccounthouder heeft daarbij de mogelijkheid om, door gebruik te maken van onze aanvullende features, de AVG Registers van uw Bedrijf exact naar wens in te richten. Denk daarbij aan het aanmaken van verschillende afdelingen, het uitnodigen van een onbeperkt aantal gebruikers (inclusief uw Functionaris Gegevens bescherming!), het instellen van de rechten van die gebruikers mogen zien/ aan te passen en de rapporten stylen naar uw eigen bedrijfskleuren en logo. Uiteraard geniet uw grootbedrijf daarmee ook van de altijd aanwezige voordelen van AVG Cloud Register, namelijk het overzichtelijke invoerproces, waarbij per stap gemakkelijk in kaart kan worden gebracht met gerichte vragen en uitleg, wat uw systeem verwerkt. 

Aanstellen Functionaris Gegevens­bescherming

Wanneer u een grootbedrijf bent, heeft u vermoedelijk ook een Functionaris Gegevens( FG of DPO) bescherming aangesteld. Maak het uw FG gemakkelijk goed overzicht te houden van alle privacy gerelateerde zaken die uw grootbedrijf verwerkt, en noteer alle verwerkings­registers en datalekken op centrale plek binnen AVG Cloud Register. Middels versiebeheer kunnen alle wijzigingen gemakkelijk worden bijgehouden, en te allen tijden worden uitgedraaid in rapporten, bijvoorbeeld om te overhandigen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Datalekken

Geen enkel bedrijf hoopt ooit een (potentieel) datalek te hoeven rapporteren, maar helaas is een datalek nooit 100% te voorkomen. Heeft u al wel protocollen opgesteld wat te doen in het geval van een datalek, maar nog niet een overzichtelijke manier om dit te rapporteren? AVG Cloud Register assisteert uw Grootbedrijf ook hier in. U kunt onbeperkt aantal datalekken intern noteren binnen onze tool, met een uitgebreid vraagproces over hoe het datalek tot stand is gekomen, of deze te voorkomen was geweest, en wie de betrokkenen zijn. U kunt dit rapport daarna online bewaren, of indien noodzakelijk, doorzetten naar de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Eigen omgeving

Wilt u een geheel eigen omgeving voor uw online AVG Register? Dit is mogelijk. Neem hierover contact met ons op! 

Overzichtelijk, tijdsbesparend en juridisch gecontroleerd 

AVG Cloud Register neemt uw medewerkers volledig bij de hand om snel en juist een verwerkingsrapport op te stellen. En u en uw Functionaris Gegevens­bescherming hebben te allen tijde het voordeel van een overzichtelijk uit te lezen overzicht van alle rapporten en de mutaties hierin. 
 

Direct beginnen Alle features