AVG compliance

Binnen deze tool is gebruik gemaakt van bcrypt voor het onomkeerbaar hashen van wachtwoorden (gebruik dus vooral de "wachtwoord vergeten" toepassing wanneer u deze vergeten bent).

Two factor authenticatie is tevens in te stellen via Google Authenticator. Hiervoor is een mobiel te allen tijde benodigd. Data blijft opgeslagen zolang u het zelf aangeeft. Wanneer een register of datalek document wordt verwijderd, verwijderen wij de werkelijke data binnen een week.

Verder worden wachtwoorden nooit per mail verstuurd, is toegang tot pagina's op een bitwise manier opgezet, worden specifieke recordid's ge-encrypt, worden in de database aanwezige gegevens niet voor andere doeleinden dan eigen registratie en versiebeheer gebruikt en moet u uw registratie eerst bevestigen om digitale identiteitsfraude binnen deze omgeving tegen te gaan.

Bovendien is beperkt in de benodigde informatie en wordt niet meer informatie gevraagd of verplicht gesteld dan nodig is, om deze AVG oplossing te kunnen gebruiken.

Zie verder ook onze privacy­verklaring en cookie statement.


permalink

U kunt accounts binnen uw eigen omgeving, als ook eventuele registers en datalekken verwijderen. Hiermee voldoet de AVG Cloud Register tooling aan de recht op vergetelheid. Deze zullen na moment van verwijdering nog een week in de systemen blijven staan.

Registers en datalekken zijn te downloaden in PDF formaat. Mogelijkerwijs worden hier als feature andere formaten aan toegevoegd. Voor portabiliteit van persoonsgegevens zal op termijn een toepassing uitgerold worden waarin account-data in JSON of XML formaat te downloaden is.


permalink

Er kunnen juist datalekken worden bijgehouden! Op eenzelfde manier als registers, wordt u door een stappenplan geleid om in het geval van een datalek, de juiste vragen beantwoord te krijgen. Ook in geval van een potentiele datalek, moet dit namelijk reeds gedocumenteerd worden. Bovendien moet dit bewaard blijven voor een periode van één jaar, in het geval van opvolgende datalekken die gerelateerd kunnen zijn aan eerdere datalekken.

Voor het beheren van datalekken, kunt u een aanvullende module afnemen.


permalink