Facturen

Voor elke betaling, zal een factuur worden klaar gezet binnen de omgeving van de organisatie namens wie een betaling is gedaan. Facturen zijn direct in te zien en desnoods uit te printen voor eigen administratie.

Eenmaal ingelogd, is een overzicht van facturen in te zien via "Administratie" -> "Facturen".


permalink

Vanaf moment van eerste betaling, is er een overeenkomst aangegaan met AVG Cloud Register. Vanaf dat moment worden er voor en door de organisatie behorende bij de hoofdaccounthouder, servers en andere bronnen gebruikt. Daaronder valt onder meer het online houden van registers, accounts en eventueel aanvullend afgenomen features.

De kosten voor afname van deze diensten worden bij verstek gaan van directe betaling voor voortzetting ervan of wegens een respijt periode, vanaf moment van laatste betaling doorberekend in de volgende facturatie.

U kunt er voor kiezen deze te laten verlopen, waarna aanwezige materiaal zal komen te vervallen.


permalink

Enkel de hoofdaccounthouder kan facturen inzien. Indien u pakket "Rechtenbeheer" heeft afgenomen, kunt u andere personen ook inzage geven in de facturen. U kunt bijvoorbeeld een administratief medewerker enkel toegang geven tot de facturen, maar andere onderdelen, zoals uw datalekken of registers, afschermen voor specifieke personen.


permalink

Dat kan. Bij afrekening van uw pakket, kunt u direct automatische incasso inschakelen. Uw abonnement blijft doorlopen tot de volgende automatische incasso. U kunt aangeven een notificatie voorafgaand aan een automatische incasso te ontvangen, waarbij de factuur tijdig wordt klaargezet. Automatische incasso te kunt u allen tijde stopzetten.

Zie ook ons blog over automatische incasso.


permalink

U kunt facturen downloaden als PDF document, als ook als XML document (in UBL standaard). Hierdoor kunt u documenten importeren in geautomatiseerde boekhoud-oplossingen zoals Exact. U kunt meerdere facturen bovendien gebundeld downloaden over een door u opgegeven tijdsbestek.


permalink

Dat kan. Door bijvoorbeeld uw Exact Online e-mailadres op te geven, kunt u documenten direct doorzetten naar uw online boekhoud-omgeving.


permalink