Two Factor Authenticatie

Kan ik 2FA aan iedereen opleggen?

Op organisatie niveau kunt u aangeven dat iedereen 2FA ingesteld moet hebben. Zodra men inlogt zonder 2FA, wordt men direct verplicht om 2FA in te stellen middels een telefoon. U vindt deze instelling als hoofdaccounthouder binnen de applicatie onder Administratie -> Instellingen -> Security.