Algemeen

AVG Cloud Register biedt organisaties, verenigingen en privacy-officers een oplossing om eenvoudig aan de slag te gaan met de AVG en daarmee het privacy­beleid van de organisatie beter in kaart te brengen, als ook bewustwording te creëren in deze processen.

Met ingang van de 'privacy­wet' AVG op 25 mei 2018 moet elke onderneming en organisatie altijd kunnen laten zien hoe gegevens worden verwerkt. Elke verwerking moet worden vastgelegd in verwerkings­registers en ook potentiële datalekken en rechten van betrokkenen moeten gedocumenteerd worden.

AVG Cloud Register is een Software as a Service-oplossing die helpt bij elke stap. Vergeet Excel en Word. AVG Cloud Register biedt sjablonen, overzicht, centraal opslagpunt voor AVG documentatie en ruimte voor flexibiliteit en samenwerking. Zowel voor privacy-specialisten als voor organisaties die net starten met hun AVG-beleid.


Onze achtergrond. Ons team Voor wiepermalink

Bij gebrek aan goede oplossingen, zijn we tot deze SaaS oplossing gekomen. Aanwezige alternatieven voorzagen niet in mogelijkheid tot versiebeheer door meerdere partijen en digitale of online oplossingen boden niet de juiste flexibiliteit.

De organisatorische ervaring binnen instanties als Hogescholen, Politie, Nuon Sales Force en bijvoorbeeld Booking.com, bracht ons bij de realisatie bovendien tot een omgeving met mogelijkheid tot afdelingen, waaraan registers maar ook gebruikers eigenhandig gekoppeld kunnen worden *). Hierbij zagen we niet enkel de noodzaak in van een online oplossing, maar was op onder meer technisch vlak de nodige kennis aanwezig om een dergelijke tool voor het bredere publiek te realiseren.

*) Deze toepassing is afhankelijk van de afgenomen abonnementsvorm.


permalink

Het idee stond vanuit praktische redenen begin 2018. De meegebrachte ervaring uit andere opdrachten (zie: "Achtergrond") heeft tot dit eindproduct geleid.

De praktijkervaring op gebied van techniek (Blue 2 Blond) en ICT Recht (AVG Cloud Register) is daarbij via de SaaS oplossing gecombineerd.


permalink

De SaaS oplossing voor verwerkings­registers is ontwikkeld door AVG Cloud Register, in samenwerking met Blue 2 Blond. Blue 2 Blond is net als AVG Cloud Register een ICT Waarborg gecertificeerd, met specialisatie in onder meer maatwerk kennis als webbureau. Blue 2 Blond is gevestigd in het Walburghuys, een ondernemershuis met uiteenlopende disciplines, in hartje Groningen. Zie ook "Achtergrond".

Opdrachten voor Politie Groningen, Danone, Hogeschool Rotterdam, Stedelijk Museum Coevorden, Universiteit Utrecht hebben de revue gepasseerd. Meer recent is gewerkt aan optimalisaties voor een dochteronderneming van Essent, een helpdesk omgeving waar onder meer afdelingen binnen Booking.com dagelijks veelvuldig mee werkt en een cursist- en instructeursomgeving voor MFA Europe.

AVG Cloud Register past hierbij de eigen kennis toe om in te haken op een behoefte vanuit het MKB. Zowel de website als de SaaS oplossing valt daarbij onder het beheer van AVG Cloud Register.


permalink

Binnen de SaaS oplossing van AVG Cloud Register kunt u zelf vragen toevoegen, bijvoorbeeld in het geval van zeer specifieke vragen die binnen uw branch van toepassing zijn.

Hetzelfde geldt voor antwoord-suggesties. U kunt antwoord-suggesties toevoegen, zodat deze voor andere gebruikers of andere registers ook terugkomen. Hierbij kunt u bovendien beïnvloeden voor welke registers de nieuwe vragen of suggesties wel of niet terug mogen komen.

Voor deze toepassing is binnen het maatwerk pakket de optie "Eigen documentatie vragen" benodigd.


permalink

Dat kan, zie onze API documentatie: https://www.avgcloudregister.nl/api/


permalink

U kunt via AVG Cloud Register voldoen aan de AVG wetsartikelen die zich er voor lenen om te automatiseren en onder te brengen in een digitale omgeving. Dit betreffen de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 30, 33, 34, 35. In de toekomst komen hier ISO en NEN certificeringen bij.


permalink

Als we onze gebruikers moeten geloven, wèl. Middels een vast stramien waar de gebruiker doorheen gaat als ook de tekst en uitleg per sectie als ook meer specifiek, per vraag, krijgt een gebruiker een goed beel van wat de AVG inhoudt. Dit geldt zowel voor datalekken, register als ook rechten van betrokkenen. Doordat er bovendien antwoord-suggesties worden gegeven, kan er door een buitenstaander een zowel theoretisch als praktisch beeld worden gevormd van de onderdelen en artikelen van AVG wetgeving.

De vaste stramienen binnen AVGCR maakt het een zeer leerzame als ook zelfredzame omgeving om beleidsmakers zelf aan de slag te laten gaan, als ook bijvoorbeeld programmeurs of een afdelings-FG'er.


permalink

Bekijk de demo-pagina of neem contact op. Registreren kan altijd, om alvast rond te kijken.


permalink
  • Gebruikersvriendelijk en overal ter wereld te benaderen, ongeacht telefoon of mobiel.
  • Software is volledig schaalbaar en uitermate geschikt voor oneindige afdelingen/diepte. Deze afdelingen kunnen desgewenst verbruiks-restricties worden opgelegd. Dit maakt de tooling interessant en toepasbaar voor zowel grote organisaties, als ook FG's en privacy consultants die bedrijven assisteren, maar (idealiter) zelfstandig met de documentatieplicht bezig moeten.
  • API / integratie mogelijkheden en zelf rechten verdelen middels de oneindig aantal gebruikersrollen. Bovendien zijn vragen en suggesties eigenhandig te beheren door bijvoorbeeld een FG'er.
  • Export niet alleen naar Excel, ook naar PDF, XML, JSON. Hiermee voldoet ook de toeling aan recht op dataportabiliteit, die computer leesbaar formaat voorschrijft.
  • Aanvullend kunnen bestaande Excel documenten geupload worden en zijn eigen score-profielen samen te stellen voor een juiste impressie van de stand van zaken van verwerkings­activiteiten.
  • Bovendien zijn we zelf beveiligd, zie onderdeel "security".

permalink