Helpdesk / advies

Dit kan, maar alleen als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Daar wij privacy hoog in het vaandel hebben staan, staan wij onze helpdesk niet zomaar toe om uw verwerkingen in te zien. Wij zullen als helpdesk ook altijd trachten extern inloggen als een laatste hulpmiddel te zien en u eerst te helpen zonder uw account te hoeven inzien.

Wanneer u de toestemming heeft gegeven, stelt u de helpdesk van AVG Cloud Register in staat om namens u in te loggen.

Deze goedkeuring blijft intact voor een beperkte tijdsspanne. Zodra er wordt uitgelogd, wordt deze goedkeuring bovendien herroepen.

U vindt de mogelijkheid toestemming te geven voor extern inloggen binnen uw profiel. U hoeft deze optie niet aan te zetten, behalve als daar binnen een support-vraag expliciet een verzoek voor wordt ingediend (en zelfs dan is het uiteraard optioneel).

externe inlog


permalink

Alhoewel voornamelijk een SaaS oplossing wordt geboden via deze weg, en deze online oplossing vooral is geschreven om onafhankelijk AVG registers en datalek geschiedenis te kunnen samenstellen, kunnen we ook voorzien in aanvullende AVG vraagstukken.

Deze rol wordt namens Blue 2 Blond door Karlijn verzorgd. Partnerschap aangaan om onze afnemers te voorzien van juridisch advies? Neem vooral contact met ons op.


permalink

Elke sectie, datalekken, registers of rechten van betrokkenen, gaat gepaard met tekst en uitleg. Aanvullend gaat elke questionnaire gepaard met tekst en uitleg per onderdeel, waarbij bovendien tekst en uitleg aanwezig is voor elke vraag.


permalink