Smartphone

Dat kan, AVG Cloud Register is responsive gebouwd, middels het bootstrap framework. Dit maakt het een zeer geschikte tool om vanuit zowel telefoon, tablet of laptop aanpassingen te doen en controle te houden.


permalink

Er is voor AVG Registers geen native of desktop app beschikbaar. Met andere woorden, u zult voor deze online omgeving geen app alternatief in de app/play store tegen komen. Dit is onder meer het gevolg van:

  • afnemende mate van download gedrag van native/desktop apps;
  • beperking op te installeren apps op bedrijfs-devices;
  • benodigde ontwikkelkanalen voor zowel verschillende platformen (Windows, Android, iOS) als ook devices (desktop, smartphone);
  • ontwikkeling van het web, waarbij een PWA de tegenhanger vormt van native apps;

Door de focus te leggen op de volledig responsive web-app kunnen we onze roadmap bovendien meer waarborgen.

Zie ook: Is AVG Cloud Register responsive?


permalink

Deze online webomgeving is volledig responsive gebouwd middels het Bootstrap framework (welke zijn oorsprong in Twitter vindt). Dit houdt in dat het niet uit zou moeten maken of u gebruik maakt van een desktop computer, laptop, tablet of bijvoorbeeld een smartphone als ook of uw device Apple, Windows, Linux of Android als besturingssysteem gebruikt; hooguit de indeling van de contentblokken past zich aan aan uw schermbreedte, met behoud van volledige informatieverschaffing ongeacht aanwezige schermresolutie.

Bovendien hebben we het wiel niet opnieuw uitgevonden. Waar bijvoorbeeld gemiddeldweg een navigatie op smartphones zich aan de bovenkant nestelt, hebben wij er voor gekozen om de navigatie tegen de onderkant van het scherm te plaatsen, zodat de navigatie eenvoudiger te bereiken is wanneer een groot model smartphone of bijvoorbeeld tablet in de hand van de gebruiker ligt. Hiermee volgen we onder meer het voorbeeld van Netflix.

Komt u met betrekking tot de weergave toch nog pijnpunten tegen? Neem dan vooral contact met ons op!


permalink

Het grote voordeel van CSS, is dat positionering van content in de code los kan staan van de visuele positionering.

Doordat smartphones steeds groter worden, en ook iPads veelvuldig gebruikt wordt, hebben we op dit vlak het wiel niet opnieuw uitgevonden. W hebben er voor gekozen om de navigatie tegen de onderkant van het scherm te plaatsen, zodat de navigatie eenvoudiger te bereiken is wanneer een groot model smartphone of bijvoorbeeld tablet in de hand van de gebruiker ligt. Hiermee volgen we onder meer het voorbeeld van Netflix.


permalink