Verwerkings­registers

Eén van de spilpunten van uw Verant­woordings­plicht is het Register van Verwerkings­activiteiten, ook wel Verwerkings­register genoemd.

Onze tool assisteert u per verwerking en per afdeling om uw verwerkings­activiteiten in kaart te brengen. Zo kunt u snel aan de slag, behoudt u overzicht en kunt u uw AVG-compliance altijd gemakkelijk aantonen.

Binnen de AVG staat dit in artikel 30.

Alle modules Plan Demo

De spil van uw privacy­management

Het Verwerkings­register van AVG Cloud Register is de start van overzicht in uw Privacymanagement. Met behulp van deze module wordt u bij de hand genomen om de verwerkings­activiteiten van uw organisatie in kaart te brengen, dit kan zowel per afdeling als per activiteit.

Ga zelf aan de slag

Momenteel een verwerkings­register in Excel, of Word, of nog niet begonnen? Onze tool neemt u steeds zonder ingewikkelde juridische terminologie bij de hand. Nadat u de eerste maal relevante informatie hebt geregistreerd, zal onze tool deze opslaan in de persoonlijke database van informatie van uw organisatie. Wij noemen dit invulhulp.

Onze invulhelp is selflearning en doorzoekbaar. Dit betekent dat data die u hebt ingevuld, binnen 1x klik toegevoegd kan worden aan uw register. Geen eindeloze herhaling, click and go.

Begrijpelijk voor iedereen

De jurdische terminologie en eisen zijn voor veel mensen binnen de organisatie vaak een raadel. Wij nemen u bij de hand. Door middel van concrete suggesties, uitleg en verwijzingen worden de eisen van de AVG begrijpelijk voor iedereen. Uw Functionaris Gegevens­bescherming kan samenwerken met de aangesloten personen, en bespaart daarmee kostbare tijd. Uw medewerkers krijgen inzichten in wat de privacy­wet eigenlijk van hun vraagt en denken na over de technische en organistorische maatregelen. Niemand raakt verdwaald in Excel.

Beheer zelf wat u invult

Onze invulhulp geeft veel suggesties en niet alle zullen relevant zijn voor uw organisatie. U bepaalt zelf welke velden u invult, niet ingevulde velden worden ook niet meegenomen in een PDF-export. Wanneer u daarnaast gebruik maakt van de "eigen vragen"-functionaliteit, kunt u zelf bepalen wat relevant is voor uw organisatie, vragen weghalen, verplichten of zelf aanvullen. Wij snappen dat elke organisatie anders is.