Two Factor Authenticatie

Dit kan op account-niveau als ook op organisatie-niveau (hierbij wordt iedereen binnen de organisatie verplicht 2FA in te stellen). U kunt onder meer de Google Authenticator app als ook de Microsoft Authenticator app gebruiken om 2FA in te stellen op uw telefoon.


permalink

Stap 0: Zorg dat u achter een computer zit, bij voorkeur in de browser Chrome en daar ingelogd bent op mijn.avgcloudregister.nl en zorg daarnaast dat u een smartphone gereed hebt.

Stap 1.Download een Authenticator App op uw smartphone. De meest gebruikte is Google Authenticator (download voor Apple/IOS of voor Android. Andere alternatieven zijn o.a Authy (download voor Apple/IOS of Android) en Microsoft Authenticator (download voor Apple/IOS of Android) . Zoek deze in uw Play/App store. Hulp nodig? Mail ons gerust.

Stap 2. Selecteer dat u een Authenticator op uw telefoon heeft geïnstalleerd en klik op opslaan.

Stap 3. Bevestig nogmaals met het wachtwoord van uw account, dat u het recht hebt om deze activatie uit te voeren.

Stap 4. Er verschijnt nu een pop-up met daaronder een unieke QR-code. Scan deze code met uw Authenticator app.

Stap 5. Bevestig de gegenereerde code op uw telefoon, op de website. Uw 2FA is geactiveerd en gekoppeld!

In de toekomst kunt u na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord, nu middels de 6 cijferige code in de app op uw telefoon inloggen.


permalink

Op organisatie niveau kunt u aangeven dat iedereen 2FA ingesteld moet hebben. Zodra men inlogt zonder 2FA, wordt men direct verplicht om 2FA in te stellen middels een telefoon. U vindt deze instelling als hoofdaccounthouder binnen de applicatie onder Administratie -> Instellingen -> Security.


permalink

Op organisatie-niveau kunt u aangeven voor welke pagina's 2FA benodigd is. Dit heeft als gevolg dat men de betreffende pagina('s) pas kan raadplegen na 2FA ingesteld te hebben als ook via 2FA te zijn ingelogd.

U vindt deze instelling binnen de applicatie onder Adminstratie -> Instellingen - Security


permalink

Ondanks eventuele Two Factor Authenticatie verplichting, behoudt u de mogelijkheid om in te loggen zonder Two Factor Authenticatie indien uw organisatie dit toestaat. Let wel: via deze weg verkrijgt u enkel bekijk-rechten. U kunt geen mutaties uitvoeren of documenten downloaden.

Aanvullend kan op organisatie-niveau 2FA voor specifieke pagina's worden opgelegd, waardoor aanvullende 2FA verificatie alsnog benodigd is om gegevens in te kunnen zien.


permalink

Vraag een collega met toegang (of onze helpdesk) tot gebruikersprofielen binnen uw omgeving, om 2FA tijdelijk op te heffen, zodat u opnieuw kunt inloggen.


permalink