AVG adviseurs

AVG Cloud Register fungeert als verlengstuk voor juridische adviseurs, waarbij eigen cliënten primair aan de slag kunnen. Aangevuld met uitleg en invulhulp, werkt dit tijdbesparend voor alle partijen.

Abonnementen AVG features

Als (juridisch) adviesbureau verantwoordelijk of ondersteunend voor het AVG traject binnen een organisatie? In de rol van adviseur, kunnen uw clienten u mee laten kijken en mee laten werken aan hun verwerkings­registers, ongeacht of ze verantwoordelijke of verwerker zijn.

Centraal tijdbesparend beheer

Tijdbesparend voor alle partijen, elk om eigen redenen. Verwerkers of verantwoordelijken worden handvaten geboden om zelf één en ander in kaart te brengen.
Het reviseren door u als adviesbureau wordt daarbij eenvoudiger. U kunt bovendien door meerdere clienten, onafhankelijk van elkaar worden uitgenodigd, waarmee AVG Cloud Register het centraal punt wordt voor beheer van verwerkings­registers en verwerkers­overeenkomsten.

AVG partnerschap en AVG reseller

Aanvullend biedt AVG Cloud Register een partnerschap in het geval u als adviesbureau namens uiteenlopende organisaties het AVG traject ondersteunt. Houdt u uw administratie liever intern? Geef uw klanten toegang tot verwerkinsgregisters, voorzien van eigen huisstijl. Het maatwerk pakket is wat u als reseller nodig heeft.

AVG Partnerschap AVG reseller

Namens één of meerdere organisaties aangesteld als Functionaris voor de Gegevens­bescherming (FG)? Daarbij al dan niet verantwoordelijk voor het in kaart brengen van verwerkings­registers? AVG Cloud Register biedt daarvoor de juiste handvaten of geeft de mogelijkheid om dit onderdeel intern uit te besteden.

Met de flexibiliteit van de organisatie

Naast tijdbesparing en flexibiliteit in beheer, kan het inspelen als ook meegroeien met de omvang van een organisatie. Ook in het geval van meerdere afdelingen binnen een organisatie, biedt het voor FG's uitkomst. Via rollenbeheer en autorisatie is in te delen welke afdelingen tot welke verwerkings­registers toegang kan krijgen.

AVG partnerschap en AVG reseller

Aanvullend biedt AVG Cloud Register een partnerschap voor FG's die namens meerdere organisaties het AVG traject mag verzorgen. Houdt u uw administratie liever intern? Geef uw klanten toegang tot verwerkinsgregisters, voorzien van eigen huisstijl. Het maatwerk pakket is wat u als reseller nodig heeft.

AVG Partnerschap AVG reseller

Namens één of meerdere organisaties aangesteld als Data Protection Officer? Daarbij al dan niet verantwoordelijk voor het in kaart brengen van verwerkings­registers? AVG Cloud Register biedt daarvoor de juiste handvaten of geeft de mogelijkheid om dit onderdeel intern uit te besteden.

Met de flexibiliteit van de organisatie

Naast tijdbesparing en flexibiliteit in beheer, kan het inspelen als ook meegroeien met de omvang van een organisatie. Ook in het geval van meerdere afdelingen binnen een organisatie, biedt het voor Data Protection Officers uitkomst. Via rollenbeheer en autorisatie is in te delen welke afdelingen tot welke verwerkings­registers toegang kan krijgen.

Aanvullend biedt AVG Cloud Register een partnerschap voor Data Protection Officers die namens meerdere organisaties het AVG traject mag verzorgen.

Houdt u uw administratie liever intern? Geef uw klanten toegang tot verwerkinsgregisters, voorzien van eigen huisstijl. Het maatwerk pakket is wat u als reseller nodig heeft.

AVG Partnerschap AVG reseller

Komend vanuit softwarehoek, kent AVG Cloud Register beknopt de volgende voordelen voor een juridische bureau's of DPO/FG.

Alle features Direct beginnen