Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy­beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met AVG Cloud Register B.V, kantoorhoudend op Nieuwe Boteringestraat 28, 9712PM Groningen, KVK- nummer 71589244

laatst bijgewerkt op 07-05-2020- Versie 6

Reden: adreswijziging kantoor.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website AVG Cloud Register B.V .nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contact­formulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AVG Cloud Register B.V in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. AVG Cloud Register B.V gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Het gebruik van onze website www.avgcloudregister.nl

Het gebruik van de mijn.avgcloudregister.nl omgeving

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Bewaartermijnen zijn binnen het kopje "Doeleinden" tevens extra toegelicht.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website en webapplicaite verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevens­beveiliging

AVG Cloud Register B.V maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding, hierdoor worden uw gegevens middels encryptie verstuurd. Daarnaast hanteren wij op de mijn.avgcloudregister omgeving ook CRSF- controles, de mogelijkheid tot 2 Factor Authenticatie, en een streng wachtwoord beleid. Onze medewerkers in de helpdesk kunnen alleen uw gegevens inzien, wanneer u daar expliciet toestemming voor verleent. Voor meer informatie over ons beveiligingsbeleid, zie onze FAQ.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Functionele cookies

Vanuit onze hostingpartij wordt de cookie PHPsessionID meegestuurd, deze gaat na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automatisch weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Binnen de mijn.avgcloudregister.nl Omgeving wordt tevens gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Organisation ID, LastLogin, Lang, deze cookies zijn functioneel en onthouden voor de duur van uw sessie uw organisatie, login en taalkeuze, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren bij elk nieuw paginabezoek. Wanneer u uitlogt, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Analytische cookies

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘AVG Cloud Register B.V.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van AVG Cloud Register B.V en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Algemene Verordering Gegevens­bescherming (AVG) van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.
1. Er is een verwerkers­overeenkomst tussen Erwin Hofman (eigenaar van AVG Cloud Register B.V) en Google over de Analytics gegevens;
2. IP-adressen worden door Google anoniem verwerkt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn;
3. Het Analytics account van AVG Cloud Register B.V. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden;
4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.
AVG Cloud Register B.V voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics geïmplementeerd hebben.


Google privacy statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van AVG Cloud Register B.V zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (AVG Cloud Register B.V) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Geen andere cookies
Op avgcloudregister.nl worden naast bovenstaande cookies, geen andere cookies gebruikt. Eventuele video's worden over cookie-loze domeinen van bijvoorbeeld youtube geserveerd (youtube-nocookie.com).

Uw wettelijke rechten


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contact­formulier, ons een e-mail te sturen via info op avgcloudregister punt nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 050 211 3834 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.


U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AVG Cloud Register heeft op ervoor gekozen op vrijwillige basis een Functionaris Gegevens­bescherming aan te stellen. U kunt haar bereiken op karlijn op avgcloudregister punt nl

Contactgegevens
AVG Cloud Register B.V
Nieuwe Boteringestraat 28
9712PM Groningen
KVK-NUMMER: 71589244

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacy­wetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.