Techniek

Alhoewel met up-to-date technieken gebouwd, is er qua browsergebruiker rekening gehouden met een brede gebruikersgroep. De AVG Registers is onder meer getest in Opera, Chrome, Safari, FireFix, Internet Explorer 11 en Edge en werkt bovendien ongeacht het platform (Android, Windows, Linux, Mac).

Door (sporadisch) gebruik van promises, zal Two Factor Authenticatie niet in Internet Explorer ingeschakeld kunnen worden. Overigens adviseren wij om af te stappen van Internet Explorer, voor zowel uw eigen veiligheid en gemak, als ook het gemak van onze developers.


permalink

Bent u groot gebruiker? Kijk dan bij kopje "Abonnementen". Indien het vraagstuk is of AVG Registers technisch in staat is om meerdere gelijktijdige gebruikers af te handelen, is hiervoor een enigszins technisch antwoord nodig:

Per pagina bezoek, is servergeheugen benodigd van ongeveer 4MB. Dit brengt ons bij een hosting pakket van 10GB geheugen (10*1024 = 10.240MB), tot de volgende som:

  • 10.240 / 3 = 2.560 gelijktijdige gebruikers.

Bij de bouw hebben we tevens alternatieven getest. Ondanks dat Wordpress niet geschikt is voor de bouw van applicaties, hebben we hiervan de statistieken gemeten. Dit komt ongeveer neer op 90MB geheugen per gebruiker. Laravel komt schoon aan de haak, zonder aanvullende rechtencontrole, organisatiebeheer, taalmodule of de eigenlijke functionaliteit, neer op 10MB.

  • Wordpress: 10.240 / 90 MB = 113 gelijktijdige gebruikers;
  • Laravel: 10.240 / 40 MB = 256 gelijktijdige gebruikers.

Dit betekent dus dat deze omgeving, inclusief al zijn aanwezige flexibiliteit, in staat is meer gelijktijdige gebruikers te voorzien van content, dan alternatieve platformen.


permalink

In de webtalen html, css, javascript, met PHP + MySQL onder de motorkap.


permalink

Het systeem is self-learning. Het geeft suggesties voor autocorrect, wanneer u specifieke data van bijvoorbeeld een verwerker wijzigt. Anderzijds zullen eerder gegeven antwoorden terugkomen als antwoord-mogelijkheden in andere meerkeuze-vragen. Automatisch kunt u hele werkvelden direct in (laten) vullen en kunt u snel zoeken door antwoord suggesties.


permalink

Practice what you preach (zie onze blog). Wij maken voor twee doeleinden gebruik van third party koppelingen, om de afhankelijkheden en risico's buiten de deur te houden. Zo vullen we uw adresgegevens automatisch aan, indien u dit aangeeft (privacy by default) en vindt betaling plaats via de payment provider Mollie. Hierbij krijgt de AVG Cloud Register software nooit het rekeningnummer of naam van de rekeninghouder in handen.


permalink