Two Factor Authenticatie

Ik wil tijdelijk inloggen zonder 2FA-code

Ondanks eventuele Two Factor Authenticatie verplichting, behoudt u de mogelijkheid om in te loggen zonder Two Factor Authenticatie indien uw organisatie dit toestaat. Let wel: via deze weg verkrijgt u enkel bekijk-rechten. U kunt geen mutaties uitvoeren of documenten downloaden.

Aanvullend kan op organisatie-niveau 2FA voor specifieke pagina's worden opgelegd, waardoor aanvullende 2FA verificatie alsnog benodigd is om gegevens in te kunnen zien.