Abonnement

Kan ik eenvoudig upgraden?

U kunt te allen tijde eenvoudig upgraden (als ook downgraden), indien blijkt wanneer een afgenomen abonnementsvorm niet afdoende is om te kunnen voldoen aan de AVG documentatieplicht. Bij het verlengen zullen de eerdere gemaakte kosten dusdanig worden verrekend, dat dit als korting terug komt in het nieuw te betalen totaalbedrag.

Deze verrekening vindt plaats op basis van de nog resterende, reeds betaalde periode. Op basis van de resterende periode en voorgaande betaling(en), wordt het te verrekenen bedrag bepaald.

Ook indien een eenmalig pakket is afgenomen, kan er alsnog voor gekozen worden om over te gaan op een abonnementsvorm.