Techniek

Wij zijn een groot bureau, kan de AVG SaaS oplossing dit aan?

Bent u groot gebruiker? Kijk dan bij kopje "Abonnementen". Indien het vraagstuk is of AVG Registers technisch in staat is om meerdere gelijktijdige gebruikers af te handelen, is hiervoor een enigszins technisch antwoord nodig:

Per pagina bezoek, is servergeheugen benodigd van ongeveer 4MB. Dit brengt ons bij een hosting pakket van 10GB geheugen (10*1024 = 10.240MB), tot de volgende som:

  • 10.240 / 3 = 2.560 gelijktijdige gebruikers.

Bij de bouw hebben we tevens alternatieven getest. Ondanks dat Wordpress niet geschikt is voor de bouw van applicaties, hebben we hiervan de statistieken gemeten. Dit komt ongeveer neer op 90MB geheugen per gebruiker. Laravel komt schoon aan de haak, zonder aanvullende rechtencontrole, organisatiebeheer, taalmodule of de eigenlijke functionaliteit, neer op 10MB.

  • Wordpress: 10.240 / 90 MB = 113 gelijktijdige gebruikers;
  • Laravel: 10.240 / 40 MB = 256 gelijktijdige gebruikers.

Dit betekent dus dat deze omgeving, inclusief al zijn aanwezige flexibiliteit, in staat is meer gelijktijdige gebruikers te voorzien van content, dan alternatieve platformen.