Veiligheid

Is mijn data veilig?

Middels CSRF tokens, kunnen eventuele processen binnen deze omgeving niet worden nagebootst. Ook wanneer een accounthouder buiten deze AVG register tool om onverhoopt het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld phising, zal men niet in staat zijn van buitenaf ongewenste acties uit te voeren.

Indien men echter physiek onrechtmatig namens iemand anders inlogt, blijft elk risico intact. Om dit te voorkomen, kan two factor authenticatie ingeschakeld worden per account. Dit raden wij dan ook ten zeerste aan!

Daarnaast is bij de realisatie van deze online omgeving beperkt in gebruik van third party packages en oplossingen. Enkel voor het mailen (waarbij nimmer gevoelige data verstuurd wordt), totstandkoming van transacties en pseudo­nimiseren en hashen van data, zijn bestaande packages/classes gebruikt. Qua client side wordt een beroep gedaan op jQuery en Bootstrap oplossingen.