Smartphone

Handige tool, maar is er ook een native app?

Er is voor AVG Registers geen native of desktop app beschikbaar. Met andere woorden, u zult voor deze online omgeving geen app alternatief in de app/play store tegen komen. Dit is onder meer het gevolg van:

  • afnemende mate van download gedrag van native/desktop apps;
  • beperking op te installeren apps op bedrijfs-devices;
  • benodigde ontwikkelkanalen voor zowel verschillende platformen (Windows, Android, iOS) als ook devices (desktop, smartphone);
  • ontwikkeling van het web, waarbij een PWA de tegenhanger vormt van native apps;

Door de focus te leggen op de volledig responsive web-app kunnen we onze roadmap bovendien meer waarborgen.

Zie ook: Is AVG Cloud Register responsive?