Verwerkings­registers via wachtwoord beveiligen

Als organisatorische als ook technische maatregel kunnen vanuit een centrale oplossing wachtwoorden worden opgelegd op verwerkings­registers, om controle te houden op documenten.

screenshot: avg register wachtwoord bescherming

De AVG Cloud Register oplossing als alternatief op bijvoorbeeld excel oplossingen voor AVG doeleinden, is reeds voorzien van handenvol features om het niet alleen voor ZZP-ers of MKB-ers van toegevoegde waarde te laten zijn, maar ook voor sportverenigingen of meer overkoepelende organisaties zoals branchverenigingen.

Naar aanleiding van zowel onze TV uitzending als ook geluiden vanuit onze gebruikers, hebben we een toepassing uitgerold waarmee documenten voorzien kunnen worden van wachtwoorden. In de basis niets nieuws, een bruikbare feature wanneer documenten met derden gedeeld gaan worden.

Wel nieuw, is dat deze feature binnen een organisatie dat gebruik maakt van AVG Cloud Register, er voor kan kiezen om het toepassen van een wachtwoord verplicht te maken. Op die manier blijft er nog enige controle over wat er met documenten gebeurt wanneer ze eenmaal gedownload worden.

Hiermee wordt ook direct het voordeel van een meer centrale cloud oplossing geillustreerd: op een eigen excel document dat al dan niet op meerdere omgevingen staat, kan controle en zicht eenvoudig verloren gaan of kunnen restricties minder eenvoudig centraal worden opgelegd.

Meer AVG maatregelen

Door via AVG Cloud Register op organisatorisch niveau een wachtwoord op te leggen, blijft controle over de PDF documenten binnen de organisatie.

Vragen over deze toepassing, of eigen aanvullingen? Breng ons op de hoogte.