AVG - Maatregelen in uw Organisatie

Binnen de AVG moet uw organisatie, of u nou verantwoordelijke bent of verwerker, zorgen dat u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Maar waar moet u dan aan denken?

Bewustwording van de AVG binnen uw Organisatie

Belangrijke stap in het AVG-proces is dat uw hele organisatie op de hoogte wordt gebracht dat de AVG er aan komt, en dat ze (nog) zorgvuldiger met persoonsgegevens om moeten gaan. Ga met onderstaande suggesties zitten met uw collega's en verwerkers, en ga eens brainstormen. Wanneer uw medewerkers erover nadenken, zullen ze namelijk waarschijnlijk meer plekken weten waar persoonsgegevens worden verwerkt, dan u of uw Functionaris Gegevens­bescherming kan betekenen.

Aanwezigheid persoonsgegevens, voorbeelden

Zie ook ons voorbeeld van zorgpraktijken en AVG maatregelen:

Wat is een persoonsgegeven? AVG en zorgpraktijken

Risico-analyse

U hebt met uw team overlegd waar persoonsgegevens aanwezig (kunnen) zijn in uw organisatie. Hoe kunnen jullie deze persoonsgegevens het beste beschermen? Maak een risico-analyse welke (bijzondere) persoonsgegevens er allemaal zijn, en of jullie deze überhaupt mogen verwerken. Er zijn namelijk 6 grondslagen waarop gegevens verwerkt mogen worden, voldoet u niet aan 1 van de grondslagen? Dan mag u niet verwerken en moet u ze dus verwijderen (in een deel van uw systeem. Meer over de Grondslagen van verwerking.

Heeft u wel een goede reden om de gegevens te mogen verwerken, dan wordt het nu van belang dit binnen uw organisatie en uw verwerkers goede afspraken over te maken.

Organisatorische Maatregelen Technische Maatregelen