AVG en Verwerker

De Verwerker (vroeger in de Wbp de "bewerker") is de partij die namens de verwerkings­verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is hiervoor dus ingeschakeld door die partij, en doet de verwerking niet uit eigen beweging. Hierbij dient de term verwerken en verwerking erg breed worden gezien.

Verwerker conform AVG

Wanneer er in opdracht van een verantwoordelijke, persoonsgegevens wordt verwerkt door een organisatie, dan is die organisatie verwerker. Van een 'opdracht' is juridisch gezien sprake, wanneer doel en middelen door de verantwoordelijke wordt vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een webshop waarbij PostNL als bezorger géén verwerker is.

Partijen die vaak verwerkers zijn, zijn bijvoorbeeld software-developers, hostingbedrijven en administratiekantoren. Belangrijk onderscheid is dat deze Verwerkers niet een onderdeel zijn van de organisatie van de verwerkingverantwoordelijke, ze worden echt als derden ingeschakeld door een verantwoordelijke

Wanneer verantwoordelijk(e)? Wat is verwerken?

In de AVG krijgen verwerkers zelfstandige verplichtingen

In tegenstelling tot de Wbp, de voorganger van de AVG, krijgen ook verwerkers verplichtingen opgelegd door de AVG wetgeving. Dit geeft de toezichtheider, de Autoriteit Persoonsgegevens, middelen om verwerkers te berispen of beboeten. Naast technische en organisatorische maatregelen, is er sprake van een documentatieplicht. Hieronder valt de verwerkings­register en verwerkers­overeenkomst.

Verwerkings­register

Onder de AVG is niet alleen de verwerkings­verantwoordelijke, maar ook de verwerker verplicht om een verwerkings­register bij te houden van zijn/haar verwerkings­activiteiten.

Verwerkers­overeenkomst

Indien een Verwerkings­verantwoordelijke gebruik maakt van een verwerker, moeten onderlinge partijen hier duidelijke afspraken over maken. Dit heet de verwerkings­overeenkomst. De exacte afspraken binnen deze overeenkomst kunnen per contract verschillen, maar ze moeten allen in ieder geval dezelfde zaken noteren.

Verwerkings­register Verwerkers­overeenkomst

Sub-verwerkers

Een verwerker kan een beroep doen op een subverwerker, maar is daarbij afhankelijk van goedkeuring vanuit de verantwoordelijke.

Verantwoordelijke(n) Subverwerker(s)