AVG en Bewerker

Bewerker is synoniem voor verwerker, en is een term dat stamt uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG als Europese vervanger, wordt de term bewerker minder gehanteerd, en is de tegenhanger van de term "bewerker" binnen de AVG "verwerker".

AVG verwerker