AVG en Verwerkings­register

Het opstellen van een verwerkings­register is voor bijna alle bedrijven verplicht onder de AVG. Hoewel de wet voorschrijft dat er uitzonderingen bestaan voor bedrijven onder de 250 medewerkers, gaat dit in de praktijk toch vaak niet op. Immers, bijna iedereen verwerkt vaker dan incidenteel persoonsgegevens..

Wie ontkomt aan een AVG Verwerkings­register?

Elke organisatie die meer dan 250 medewerkers heeft moet sowieso een verwerkings­register opstellen. Echter, daarnaast geldt deze verplichting ook voor elke organisatie/bedrijf waarvan:

Op basis van bovenstaand kan het lastig zijn om na te gaan of u of uw organisatie een AVG verwerkings­register dient op te stellen en dus dient te voldoen aan de AVG documentatieplicht. Om deze reden gaan we praktijk voorbeelden uitschrijven op deze website, welke periodiek aangevuld kan worden.

Definitie van incidenteel AVG praktijk voorbeelden

Wat is een Verwerkings­register?

Een verwerkings­register is een cruciaal onderdeel van de Verant­woordings­plicht c.q. documentatieplicht binnen de AVG wetgeving. Het bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. Er is voorgeschreven dat u zowel als verantwoordelijke als verwerker een verwerkings­register moet opstellen, en welke informatie dit moet bevatten. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens er om vraagt, moet u het direct kunnen overhandigen.

Opstellen van een verwerkings­register

Zowel Verwerkings­verantwoordelijke als Verwerkers hebben binnen de AVG een documentatieplicht. Wat moet daar nou exact in? En hoe stelt u die op? Voor een antwoord op hoe een AVG verwerkings­register opgesteld moet worden, voor bijvoorbeeld verantwoordelijken en verwerkers, verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina's.

Verwerkings­register opstellen Verwerkings­register voor Verantwoordelijken Verwerkings­register voor Verwerkers

Digitale verwerkings­register

Of u nou verwerker of verantwoordelijke bent, AVG Cloud Register neemt u bij de hand om direct uw verwerkings­register in kaart te brengen en zo te voldoen aan dit onderdeel van de documentatieplicht. Op een flexibele en tijdsbesparende manier.

Direct beginnen