AVG en Verwerkingsregister

Het opstellen van een verwerkingsregister is voor bijna alle bedrijven verplicht onder de AVG. Hoewel de wet voorschrijft dat er uitzonderingen bestaan voor bedrijven onder de 250 medewerkers, gaat dit in de praktijk toch vaak niet op. Immers, bijna iedereen verwerkt vaker dan incidenteel persoonsgegevens.. 

Wie ontkomt aan een AVG Verwerkingsregister?

Elke organisatie die meer dan 250 medewerkers heeft moet sowieso een verwerkingsregister opstellen. Echter, daarnaast geldt deze verplichting ook voor elke organisatie/bedrijf waarvan: 

  • de verwerking niet incidenteel is. In de praktijk zijn verwerkingen zelden incidenteel. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van medewerkers die u verwerkt. Of van uw websitebezoekers, uw klanten, cliënten, patiënten of inwoners en/of;
  • die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt en/of;
  • die vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. Zoals gegevens over godsdienst, gezondheid en politieke voorkeur of strafrechtelijke gegevens.

Op basis van bovenstaand kan het lastig zijn om na te gaan of u of uw organisatie een AVG verwerkingsregister dient op te stellen en dus dient te voldoen aan de AVG documentatieplicht. Om deze reden gaan we praktijk voorbeelden uitschrijven op deze website, welke periodiek aangevuld kan worden.

Definitie van incidenteel AVG praktijk voorbeelden

Wat is een Verwerkingsregister? 

Een verwerkingsregister is een cruciaal onderdeel van de Verantwoordingsplicht c.q. documentatieplicht binnen de AVG wetgeving. Het bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. Er is voorgeschreven dat u zowel als verantwoordelijke als verwerker een verwerkingsregister moet opstellen, en welke informatie dit moet bevatten. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens er om vraagt, moet u het direct kunnen overhandigen. 

Opstellen van een verwerkingsregister

Zowel Verwerkings­verantwoordelijke als Verwerkers hebben binnen de AVG een documentatieplicht. Wat moet daar nou exact in? En hoe stelt u die op? Voor een antwoord op hoe een AVG verwerkingsregister opgesteld moet worden, voor bijvoorbeeld verantwoordelijken en verwerkers, verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina's.

Verwerkingsregister opstellen Verwerkingsregister voor Verantwoordelijken Verwerkingsregister voor Verwerkers

Digitale verwerkingsregister

Of u nou verwerker of verantwoordelijke bent, AVG Cloud Register neemt u bij de hand om direct uw verwerkingsregister in kaart te brengen en zo te voldoen aan dit onderdeel van de documentatieplicht. Op een flexibele en tijdsbesparende manier.

Direct beginnen