Verwerkings­register voor Verantwoordelijken

Stelt uw organisatie zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast? Dan is uw organisatie de verwerkings­verantwoordelijke. De wet schrijft voor dat deze verantwoordelijken de volgende informatie in het register moeten opnemen: