Verwerkingsregister voor Verwerkers

Nieuw binnen de AVG is dat ook verwerkers verplicht een register moeten bijhouden. In dit register hoeven minder zaken dan bij een verantwoordelijke, namelijk: 

 • De naam en contactgegevens van;
  • uw organisatie, of de vertegenwoordiger van uw organisatie, of de verwerkings­verantwoordelijke;
  • een Functionaris voor de gegevens­bescherming (FG) als u die heeft aangesteld;
  • een beschrijving van de categorieën van verwerkingen die u in opdracht van iedere verantwoordelijke uitvoert;
  • eventuele andere internationale organisaties met wie u  persoonsgegevens deelt.
  • deelt u de gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU? Dan moet u dit aangeven in het register;
 • een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die u hebt/heeft genomen om persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen.