Wat is eigenlijk verwerken?

Verwerken is alles wat u doet met persoonsgegevens en een zeer ruim begrip binnen de AVG.

Onder verwerken wordt verstaan elke handeling die u of iemand namens u, uitvoert met betrekking tot persoonsgegevens:het verzamelen, vastleggen,ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen,uitwissen en vernietigen van gegevens.

Concrete usecase: U hebt een website met een contact­formulier. U heeft hierop een contact­formulier: hierin worden contactgegevens verzamelt, gebruikt, en geraadpleegt (en daarna onder de AVG hopelijk ook verwijderd). Dit alles zijn verwerkingen. En u bent hier verantwoordelijk voor.

Belangrijk is te weten dat u vaak niet de enige is die verwerkingen uitvoert. Hebt u bijvoorbeeld een hostingpartij of een externe partij die uw website maakt/onderhoudt. Ook zij verwerken persoonsgegevens, namelijk als verwerker.

Begin meteen Wat is een persoonsgegeven? Waar moet u verder aan voldoen in de AVG?