Register van verwerkings­activiteiten

In een verwerkings­register worden verwerkings­activiteiten beschreven, wanneer er binnen die verwerkings­activiteiten persoonsgegevens verwerkt worden. Een verwerkings­register wordt dan ook wel een "register van verwerkings­activiteiten" genoemd.

Het woord "verwerken" mag AVG gerelateerd, breed worden opgevat. Hetzelfde geldt daarmee ook voor een verwerkings­activiteit. Bij een verwerkings­activiteit is altijd sprake van betrokkenen; de personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Voorbeelden verwerkings­activiteiten

Bij een verwerkings­activiteit, mag gedacht worden aan het volgende:

Wat is eigenlijk verwerken? Wat zijn betrokkenen