Rechten van betrokkene

Betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, genieten onder de AVG wetgeving enkele rechten waar ze naar een organisatie een beroep op kunnen doen.

Enkele rechten op een rijtje:

Inzage Rectificatie Vergetelheid Dataportabiliteit