Recht op vergetelheid

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op vergetelheid. Dit vergetelheid c.q. verwijderrecht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 17 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op vergetelheid", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right to erasure" als ook "Right to be forgotten" genoemd.

Het recht op vergetelheid kan van toepassing zijn wanneer gegevens niet meer nodig zijn of toestemming is ingetrokken. Soms heeft een organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen, waarna de organisatie pas over kan gaan tot verwijderen van de persoonsgegevens.

Toepassing recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid is in de volgende gevallen van toepassing:

De Autoriteit Persoonsgegevens biedt op hun website een voorbeeldbrief aan om gegevens te wissen.

Uitzondering recht op vergetelheid

In sommige gevallen kan sprake zijn van uitzondering op recht op vergetelheid, waarbij een verzoek niet gehonoreerd hoeft te worden.

Aanvullende aandachtspunten

Naast de toepassing en uitzonderingen, zijn er aanvullende punten waar als verwerker c.q. organisatie rekening mee gehouden dient te worden:

Recht op vergetelheid bij Autoriteit Persoonsgegevens

In slechts uitzonderlijke gevallen kan en hoeft het recht op vergetelheid geweigerd worden. Meer over dit artikel binnen de AVG? Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp.