Recht op rectificatie

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op rectificatie. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 16 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op rectificatie", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right to rectification".

Onder het recht op rectificatie kunnen betrokkenen aan een verwerker vragen om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Vragen om rectificatie

Dit kan van toepassing zijn indien gegevens niet van toepassing zijn voor het doel van de verwerking, gegevens incorrect zijn of een persoonsgegeven in strijd met de wet wordt verwerkt.

De verwerkende partij die door betrokkene wordt aangeschreven, dient binnen 4 weken te reageren, per e-mail of schriftelijk. Indien besloten wordt tot verwijdering (waartoe een organisatie met dit artikel uit de AVG wetgeving verplicht gesteld kan worden, dan dient rectificatie zo snel mogelijk plaats te vinden.

Recht op rectificatie bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het uitoefenen van het recht op rectificatie kan tevens schriftelijk, per e-mail of per post. De Autoriteit Persoonsgegevens licht op hun website meer toe en biedt tevens een voorbeeldbrief aan, waarmee een betrokkene het recht op rectificatie kan uitoefenen.

Klachten over omgang met het recht op rectificatie door een organisatie, kunnen tevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens neer worden gelegd.