Recht op dataportabiliteit

Al uw betrokken, bijvoorbeeld nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op dataportabiliteit. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 20 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op dataportabiliteit", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right to data portability".

Middels dit recht kunnen betrokkenen overdraagbaarheid van persoonsgegevens in bepaalde situaties claimen en doorgeven aan andere dienstverleners. Betrokkenen kunnen middels uitoefening van het recht op dataportabiliteit tevens vragen om persoonsgegevens direct over te dragen aan een andere organisatie.

Vragen om data overdracht

Enkel digitale data valt onder het recht op dataportabiliteit. Bovendien kan dit recht enkel wordt uitgeoefend indien de persoonsgegevens die verwerkt worden, via een overeenkomst met betrokkene of met toestemming van de betrokkene plaats vindt.

Recht op dataportabiliteit op een rijtje

Ontvanger bij dataportabliteit

Bent u juist de ontvangende partij van een computer leesbaar bestand(sformaat), dat een betrokkene heeft gekregen op basis van recht op dataportabiliteit? Dan mag u enkel gegevens uit het bestand verwerken welke noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

Bijvoorbeeld: Een eventuele belgeschiedenis dat is meegekomen in een export-bestand c.q. data-overdracht, dan mogen de nummers uit de belgeschiedenis niet zomaat voor reclame worden gebruikt.

Recht op dataportabiliteit bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het uitoefenen van het recht op dataportabiliteit kan tevens schriftelijk, per e-mail of per post. De Autoriteit Persoonsgegevens licht op hun website meer toe.

In het geval een organisatie een verzoek tot dataportabiliteit weigert, dient een reden te worden aangegeven en kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.