Recht op inzage

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op inzage. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 15 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op inzage", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right of access (by the data subject)".

Betrokkenen hoeven geen reden voor inzageverzoek op te geven. Een organisatie dient aan te tonen of er sprake is van persoonlijke data van de betrokke dat het inzageverzoek indient, als ook welke informatie de organisatie verwerkt en eventueel met welke subverwerkers de informatie gedeeld wordt.

Recht op inzage op een rijtje

Recht op inzage bij Autoriteit Persoonsgegevens

In slechts uitzonderlijke gevallen mag een inzage verzoek op grond van artikel 41 (gedeeltelijk) geweigerd worden. Meer over dit artikel binnen de AVG? Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp.