Recht op inzage

Al uw betrokken, ongeacht personeel, nieuwsbriefabonnees of patiënten, hebben onder de AVG recht op inzage. Dit recht waar betrokkenen een beroep op kunnen doen, betreft artikel 15 van de AVG wetgeving. Het artikel "Recht op inzage", wordt onder de GDPR en dus in het Engels "Right of access (by the data subject)".

Betrokkenen hoeven geen reden voor inzageverzoek op te geven. Een organisatie dient aan te tonen of er sprake is van persoonlijke data van de betrokke dat het inzageverzoek indient, als ook welke informatie de organisatie verwerkt en eventueel met welke subverwerkers de informatie gedeeld wordt.

Recht op inzage op een rijtje

 • Anderen mogen niet zomaar om inzage van persoonsgegevens van anderen vragen;
 • Een organisatie mag om verificatie vragen, om te waarborgen dat de persoon is wie hij of zij zegt te zijn;
 • Deze vorm van verificatie dient op de minst privacygevoelige wijze plaats te vinden, voor een online omgeving dient bijvoorbeeld inloggen te volstaan;
 • Opvragen van kopie van legitimatiebewijs is dus zelden veroorloofd, indien wel dient de organisatie aan te geven om bijzondere gegevens als BSN te maskeren;
 • Een organisatie dient een kopie van persoonsgegevens dat het bevat, te overhandigen aan de betrokkene;
 • Afgeleide gegevens dienen -in tegenstelling tot recht op dataportabiliteit- ook te worden verstrekt, denk aan rapportages n.a.v. data-analyses die gedaan zijn op basis van persoonsgegevens;
 • Indien er sprake is van veel informatie over de betrokkene, mag gevraagd worden in welke exacte gegevens de betrokkene inzage wil;
 • Uw organisatie dient aan te geven hoe u aan de gegevens bent gekomen (indien niet direct verkregen), als ook hoe lang de gegevens bewaard gaan worden;
 • Uw organisatie dient aan te geven voor welk doel de gegevens worden gebruikt, als ook met wie het gedeeld wordt;
 • Er dient te worden aangegeven of er sprake is van profilering als ook eventuele doorgifte aan niet EU landen;
 • Er dient binnen één maand gereageerd te worden op een inzageverzoek, indien het verzoek ingewikkeld is of er sprake is van vele verzoeken bij organisatie, 2 maanden langer;
 • Er mag geen geld of vergoeding worden gevraagd aan betrokkene, tenzij er extra kopieën worden opgevraagd of als verzoeken ongegrond of buitensporig zijn.

Recht op inzage bij Autoriteit Persoonsgegevens

In slechts uitzonderlijke gevallen mag een inzage verzoek op grond van artikel 41 (gedeeltelijk) geweigerd worden. Meer over dit artikel binnen de AVG? Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp.