Internetbureau en AVG

Een internetbureau ontwikkelt veelal namens opdrachtgevers. Denk aan realisatie van websites of webapplicaties namens de opdrachtgevers. Tegelijkertijd is een internetbureau ook verantwoordelijke wegens eigen verwerkings­activiteiten, op minstens twee manieren.

Internetbureau als verantwoordelijke

Een voor de hand liggende gegevens­verwerking c.q. verwerkings­activiteit, is de eigen klantenbestand. Ook eventuele e-mailadressen zijn persoonsgegevens, aanvullend factuuradressen kunnen ook persoonsgegevens betreffen:

Bewaarplicht internetbureau

Voor de financiële administratie (facturering) kent de wet een bewaarplicht. Deze bewaarplicht betreft al snel 7 jaar. Deze bewaarplicht geldt voor digitale facturering in het algemeen en dus niet specifiek voor internetbureau's.

Verantwoordelijke voor andere verwerkings­activiteiten

Een internetbureau zal in de regel een eigen online visitekaart hebben. Deze kan bezoeker-gegevens trekken, denk aan bezoekgedrag als ook meer gerelateerd aan persoonsgegeven: IP-adres. Alhoewel dit geanonimiseerd kan worden, kan er onbewust door eventuele third-party trackers, alsnog (andere) persoonsgegevens worden verzameld. Dit heeft als gevolg dat er conform AVG documentatieplicht, een verwerkings­register opgesteld moet worden. Dit geldt ook voor een eventuele geëxploiteerde webshop of indien een internetbureau ook direct als hosting-bureau fungeert.

Ik heb een website AVG documentatieplicht

Verwerkers en subverwerkers

De hoofdwerkzaamheden van een internetbureau zal het ontwikkelen en online houden van websites en webapplicaties zijn. Doordat daarmee toegang kan worden verkregen tot de servers, waar bovendien persoonsgegevens aanwezig kunnen zijn, maakt dit een internetbureau tot verwerker. Deze verwerksactiviteiten dienen in een verwerkings­register vastgelege dte worden. Hierbij kunnen meerdere verwerkingen in één verwerkings­register worden bijgehouden.

Aanvullenddient er een verwerkers­overeenkomst te worden aangegaan met de opdrachtgevers c.q. verantwoordelijken namens wie een systeem wordt onderhouden waarin persoonsgegevens wordt verwerkt.

AVG Cloud Register B.V. biedt middels AVG pakketten een ondersteunende rol in de AVG documentatieplicht, voor het werkbaar en tijdbesparend in kaart brengen van aanwezige gegevens en maatregelen. Ook biedt het een actieve rol, doordat het website cookies scant en zowel privacy policy als ook cookie policy opstelt, met maar één handeling.

Eenmalig of Abonnement