Fotograaf en AVG

De AVG wetgeving voor fotografen is van buitenaf overzichtelijk te noemen, maar maakt het er niet praktischer op. Als fotograaf heb je te maken met bijvoorbeeld pasfoto's. Of denk aan bruidsfotografie. Het AVG leven wordt eenvoudiger wanneer er geen mensen gefotografeerd wordt, want foto's van mensen zijn herleidbaar tot een persoon. Indien hier sprake van is, is de AVG wetgeving van toepassing.

Aanvullend kan er sprake zijn van persoonsgegevens, wanneer er sprake is van een website waarmee bezoekers en bezoek gedrag in kaart wordt gebracht. Het meest bekende voorbeeld is Google Analytics. Ook dan is de kans groot dat er een verwerkings­register opgesteld moet worden.

Ik heb een website

Straatbeeld foto's en vakantie foto's

Over het maken van foto's van een straatbeeld, waarin mensen te zien zijn, was onder meer op twitter nogal wat te doen. Vooral fotografen waren bang, dat het fotograferen van het straatbeeld, onder de AVG wetgeving tot de verleden tijd zou behoren.

De Nederlandse privacy toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) lijkt er redelijk duidelijk over: een foto is een persoonsgegeven. Een pasfoto is zelfs een bijzonder persoonsgegeven, waardoor aanvullende AVG maatregelen op zijn plaats is.

Een technische maatregelen voor foto's in het openbaar, zou kunnen zijn om gezichten te blurren. Dit is echter niet afdoende, want:

Toestemming voor een foto

De veelgestelde vraag is dan ook, moet je iedereen die op jouw concert- of vakantiefoto terecht komt, om toestemming vragen? Fotografie, zoals straatfotografie, kan onder de AVG wetgeving een gerechtvaardigd belang als grondslag hebben. Echter, wanneer het wel tot een rechtszaak komt doordat iemand zijn privacy wordt geschaad middels een foto, zul je moeten kunnen aantonen dat de foto’s of filmpjes niet beroepsmatig zijn gemaakt, maar voor het vastleggen van sociale activiteiten en dus voor persoonlijk gebruik.

Arrestatie en beeldmateriaal

Bijvoorbeeld: in geval van een politie optreden zoals een arrestatie, waar je foto's van maakt, kan niet alleen de privacy van de betrokkene schaden, ook kan het beeldmateriaal mogelijkerwijs verkocht worden aan media. Ineens dient het fotograferen als AVG verwerkings­activiteit gezien te worden, met alle bijkomende boetes.

Een artikel over dit onderwerp, met meer nuance op bovenstaand is aan te treffen op de website van Martin Vrijland.

AVG grondslagen Uitleg verwerkings­activiteit

Fotografie, klantenadministratie en AVG

Let wel: buiten het feit om of er identificeerbare mensen voorkomen in gemaakte foto's, zal er snel sprake zijn van een klantenadministratie wanneer foto's verkocht worden. Wanneer bij de verkoop geen persoonsgegevens opgeslagen worden ter referentie, is er weinig aan de hand.

Wordt er echter verkocht aan consumenten, of bijvoorbeeld bedrijven waarbij persoonsgegevens in de administratie is opgenomen, zal er voldaan moeten worden aan de AVG documentatieplicht. Voor het opstellen van verwerkings­registers biedt AVG Cloud Register B.V. abonnementsvormen. Verandert de wijze van administratie zelden, dan biedt het eenmalig pakket uitkomst.

Eenmalig of Abonnement