Privacy toezichthouder persoonsgegevens

Binnen Nederland is de toezichthouder op persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo kent elk land waar de AVG wet van kracht is, een bij wet aangestelde toezichthouder. Deze Europese privacy­toezichthouders zijn aangesteld voor naleving en handhaving van de Europese AVG wetgeving, ter bescherming van persoonsgegevens.

Taken privacy toezichthouder

Een toezichthouder heeft als belangrijkste taak om te beoordelen of personen en organisaties de Europese wetgeving (GDPR / AVG) naleven. Bovendien dienen datalekken gemeld te worden aan de toezichthouder. Elk Europese privacy­toezichthouder heeft deels ook een adviserende functie. Deels, omdat bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens geen advies zal geven in het geval van datalekken.

Privacy boetes

De toezichthouder is in zijn lidstaat bevoegd om boetes uit te delen, indien de AVG wetgeving niet wordt nageleefd door een organisatie. Denk dus aan zowel zzp-ers, mkb-ers als ook (sport)verenigingen.

AVG voorbeelden boetes onder de AVG

Handhaving door toezichthouder

Over de handhaving van de AVG door de Europese privacy toezichthouders, ontstaan nog wel eens verschillen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bijvoorbeeld medio 2017 laten weten een strenger beleid te zullen hanteren.

Tegelijkertijd gaven Europese toezichthouders in mei 2018 aan te kampen met tekort in budget en/of mankracht om de AVG wetgeving te kunnen handhaven. Maar ook alle verzoeken, al dan niet op basis van hun tiplijn, te kunnen onderzoeken. Tot deze conclusie kwamen ze op basis van cijfers in de eerste maanden van 2018. Autoriteit Persoonsgegevens geeft echter herhaaldelijk aan vanaf 25 mei 2018 te zullen handhaven en voor MKB geen uitzondering te maken.