Boetes en AVG

De toezichthouder is in zijn lidstaat bevoegd om boetes uit te delen, indien de AVG wetgeving niet wordt nageleefd door een organisatie. Denk dus aan zowel zzp-ers, mkb-ers als ook (sport)verenigingen. De Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, kent twee categorieën boetes:

  • De verantwoordelijke komt de AVG documentatieplicht niet na
    De toezichthouder kan een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitvallen;

  • De verantwoordelijke overtreedt de beginselen of grondslagen van de AVG, of de privacyrechten van de betrokkenen
    De toezichthouder kan een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitvallen.

  Privacy toezichthouder AVG documentatieplicht