Boetes en AVG

De toezichthouder is in zijn lidstaat bevoegd om boetes uit te delen, indien de AVG wetgeving niet wordt nageleefd door een organisatie. Denk dus aan zowel zzp-ers, mkb-ers als ook (sport)verenigingen. De Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, kent twee categorieën boetes:

Privacy toezichthouder AVG documentatieplicht