AVG, (pak)kans en bedrijfsreputatie

AVG, te veel kopzorgen en onkosten om het goed in kaart te brengen, volgens onder meer het ZZP-ers en MKB-ers. De AVG en bijkomende deadline lijkt bij sommige ondernemers dan ook vooral een afweging van pakkans.

Berichtgevingen over handhaving van de AVG wetgeving door de Nederlandse privacy toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) wisselen nog wel eens. In onze berichtgeving naar media- en internetbureau's als ook online reacties, merken we dan ook dat het als een zware kluif wordt gezien om te voldoen aan de wetgeving en bijkomende AVG documentatieplicht.

Het levert de nodige stress. En niet alleen bij ondernemers, ook bij sportverenigingen kan het voor de nodige stress zorgen, gezien een ledenbestand, een eventuele website en aanwezigheid van foto's op bijvoorbeeld platformen als Facebook.

AVG vanuit MKB

Werk aan de winkel dus, indien er nog geen werk is gemaakt van de AVG wetgeving. Immers, de wet ligt al twee jaar op de plank, organisaties hebben voldoende tijd gehad om maatregelen te treffen, zo verkondigt de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter, 70% van de ondernemers voelt zich onvoldoende geïnformeerd door de overheid. De mening om de wetgeving links te laten liggen, lijkt dan ook nog wel eens gedeeld te worden onder ondernemers.

Secretaris van MKB Nederland is bovendien van mening dat Autoriteit Persoonsgegevens vrijwel nooit gaat controleren bij een individueel MKB-bedrijf. Echter, Autoriteit Persoonsgegevens weet aan te geven dat een uitzondering op de AVG voor de MKB niet aan de orde is en geeft aan in de handhaving ver te gaan.

AVG en privacy als speerpunt

De AVG kan echter ook beschouwd worden als een prima instrument om opnieuw te kijken hoeveel onnodige zaken van bijvoorbeeld patienten, klanten of leden verzameld worden. Iedereen die nu piept, had immers eerder moeten beginnen.

Is de AVG wetgeving overregulering of een administratieve last? Het laatste ongetwijfeld, alhoewel die pijn middels digitale als ook online oplossingen verzacht of zelfs versimpeld kunnen worden, soms op tijdbesparende wijze.

Een woordvoerder van de privacywaakhond noemt het beschermen van privacy en persoonlijke informatie bovendien een 'grondrecht' en 'essentieel'. Vanuit dus bescherming van persoonsgegevens, geen overbodige wetgeving. Bovendien dwingt het tot gedegen gegevensbeheer, ontdubbellingen en zou nog wel eens kunnen helpen fouten te voorkomen. 

AVG als reputatie en onderscheiding

Voor de AVG verantwoordelijke is het noodzaak om AVG compliant te zijn en dit ook daadwerkelijk aan te kunnen tonen middels een verwerkingsregister. Dit betekent dus dat het de verantwoordelijkheid is van een opdrachtgever om in zee te gaan met AVG compliant verwerkers. 

Als software/onlinebureau of elk andere organisatie reden om te (kunnen) voldoen aan de AVG wetgeving. De AVG wetgeving kan gezien worden als een kans om zich als bedrijf te onderscheiden van branchegenoten. Dit brengt huiswerk met zich mee, maar is ook voor kleinere internetburea's te doen, zo tonen sommige aan.

Handel omtrent de AVG wetgeving dus niet uit eigen belang, wanneer er in een organisatie sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Voldoen aan de wet, in het kader van privacy van je klanten/cliënten/bezoekers/sollicitanten, als ook om als zowel MKB-er als ZZP-er, in de AVG rol van verantwoordelijke als ook verwerker te onderscheiden als dienstverlener.