Kinderopvang en AVG

Wie krijgt geen foto's toegestuurd vanuit de (kinder)opvang, met daarin herkenbare personen. Handig om op de hoogte te zijn wat er gebeurt, bijvoorbeeld om bij thuiskomst van kinderen een gespreksonderwerp te hebben.

Echter, dergelijke foto's waarin kinderen identificeerbaar in beeld zijn (ook foto's waarop geen gezicht te zien is, maar wel een bril of haarkleur) kunnen voldoende zijn om aan de AVG documentieplicht te moeten voldoen.

Zelden is er toestemming vanuit ouders of verzorgers, maar onder de AVG wordt uitdrukkelijke toestemming voor het delen van foto's verplicht. Lukraak publiceren via WhatsApp groepen of internet/intranet is er voor kinderopvangorganisaties niet meer bij.

Wanneer door een medewerker van de kinderopvang frequent foto's worden gemaakt van kinderen of gewoonweg aanwezigen, vindt structureel verwerking van persoonsgegevens plaats.

Van een datalek kan eenvoudig sprake zijn als foto's ongewild op het internet terecht komen, bijvoorbeeld doordat een USB met de foto's of gewoonweg de gehele camera of telefoon wordt achtergelaten. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer waarmee een medewerker van een kinderopvang reist. Ook kan er sprake zijn van een onveilige intranet omgeving, waarbij foto's op onorthodoxe wijze ontvreemd kunnen worden.

Datalekken Technische maatregelen

Kinderopvang, verwerker en verantwoordelijke

In een plaatsingsovereenkomst tussen ouder en kinderopvang, zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden òf en welke persoonsgegevens verwerkt gaan worden. Als kinderopvang zou er zelfs per punt toestemming gevraagd kunnen worden, alhoewel het handhaving (organisatorische maatregel) ingewikkelder maakt.

Soms wordt voor het publiceren van foto's ingekochte software gebruikt. Hierbij komen foto's bij een third-party terecht. Dit maakt de third-party c.q. software leverancier een verwerker, waar de kinderopvang de verantwoordelijke is. Tussen deze partijen dient dan ook een verwerkers­overeenkomst te worden afgesloten.

Verwerkings­register voor kinderopvang organisaties

Ook het verwerkinsgregister is binnen de AVG documentatieplicht een aandachtspunt voor kinderopvang organisaties.Welke gegevens binnen welke categorieen, als ook hoe toestemming verkregen is en wat de bewaartermijnen zijn, dienen in kaart te worden gebracht. AVG Cloud Register B.V. biedt hiervoor de handvaten om dit zonder juridische trajecten op een tijdbesparende wijze in kaart te brengen. Hiervoor heeft AVG Cloud Register enkele AVG pakketten in het leven geroepen, op éénmalige of abonnementsbasis.

Eenmalig of Abonnement