Recreatie en AVG

Denk hierbij aan vrijwilligersverenigingen of caravan-clubs, als ook carnavalsverenigingen of vrijwilligers voor dorps/stadsdoeleinden, bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ontmoetingsplekken of gewoonweg zwembaden.

Steeds meer vindt communicatie digitaal plaats, al dan niet via Facebook of Whatsapp groepen. Ook zullen er ledenlijsten zijn. Hierbij kan sprake zijn van persoonsgegevens, waarvoor een vereniging verantwoordelijk zal zijn.

Is er ook sprake van een (al dan niet slechts informatieve) website? Dan kunnen ook hier verwerkings­activiteiten plaats vinden en kan dit reden zijn om een verwerkings­register te moeten opstellen in het kader van de AVG documentatieplicht.

Wij hebben een website

Ledenlijsten en AVG

In sommige gevallen werkt een vereniging niet alleen met de lijst van vrijwilligers, maar ook met een lijst van leden. Wanneer we uit gaan van een zwembad, kunnen er abonnementen worden verstrekt. Dit zal op basis van naam zijn, om misbruik te voorkomen. Ter identificatie dus, wat een wettelijke grondslag is. Echter, reden genoeg om dit in kaart te brengen via een verwerkings­register. Denk hierbij naast persoonsnaam en eventueel adres, ook aan pasfoto's. Dit laatste is ook een persoongegeven.

Voor het goed in kaart brengen, biedt AVG Cloud Register B.V. een online oplossing waarbij men op tijdbesparende wijze bij de hand wordt genomen. Hiervoor worden verschillende AVG pakketten aangeboden.

Eenmalig of Abonnement