Template

Template/update/

Voor het bijwerken van een specifieke template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/update/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/update/123_abc.xml

De in te voegen data, dient via de POST methode verstuurd te worden, in een html-varabele.