Template

Template/insert/

Voor het toevoegen van nieuwe registers, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/insert

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/insert.xml

De in te voegen data, dient via de POST methode verstuurd te worden als html-variabele.