Template

Voor het selecteren van een gehele lijst, of een enkele template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/select/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/select/123_abc.xml

Indien er geen [hash] wordt meegegeven, zal er een gehele lijst van eigen templates geretourneerd worden. Bijvoorbeeld via:

/api/v1.0/template/select.xml


permalink

Voor het toevoegen van nieuwe registers, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/insert

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/insert.xml

De in te voegen data, dient via de POST methode verstuurd te worden als html-variabele.


permalink

Voor het bijwerken van een specifieke template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/update/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/update/123_abc.xml

De in te voegen data, dient via de POST methode verstuurd te worden, in een html-varabele.


permalink

Voor het verwijderen van een specifieke template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/delete/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/delete/123_abc.xml


permalink