Template

Via de API kunnen eigenhandig aangemaakte templates worden opgehaald, of juist gewijzigd worden. Via deze weg kunnen templates via een eigen editor opgemaakt worden, om ze middels de API in te schieten in het AVG Cloud Register omgeving.