Template

Template/select/

Voor het selecteren van een gehele lijst, of een enkele template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/select/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/select/123_abc.xml

Indien er geen [hash] wordt meegegeven, zal er een gehele lijst van eigen templates geretourneerd worden. Bijvoorbeeld via:

/api/v1.0/template/select.xml