Template

Template/delete/

Voor het verwijderen van een specifieke template, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/template/delete/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/template/delete/123_abc.xml