Register

Register/truncate/

Voor het legen van een specifieke register, dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/register/truncate/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/register/truncate/123_abc.xml