Register

Register/download/

Via de API is er de mogelijkheid om een PDF in handen te krijgen. Hiervoor dient de volgende url gebruikt te worden:

/api/v1.0/register/download/[hash]

Aanvullend kan een extensie worden meegegeven, of XML of JSON response af te dwingen, bijvoorbeeld:
/api/v1.0/register/download/123_abc.xml

Om een PDF op basis van een specifieke template te verkrijgen, kan via de POST methode de hash van de gewenste template worden meegestuurd. Namelijk op de volgende wijze:

array( 'template' => '456_def' )